Podstrona: Publikacje/Publications / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje/Publications

Publikacje

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8419-1750

Przed obroną doktoratu/Before PhD defense:

Habrat W., Wdowik R.: Efektywny kod NC - idea i rozwój programowania obrabiarek CNC. ITER, PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, z.6, 2010, 22-25.

Wdowik R., Ostrowski R.: Technologia wykonania ślimaka wspomagana narzędziami CAD/CAM.ITER, PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, z.12, 2010, 48-50.

Habrat W., Wdowik R.: Kształtowanie mikrogeometrii powierzchni przy szlifowaniu ze wspomaganiem ultradźwiękowym (Ultrasonic). [w:] Obróbka Ścierna, Współczesne problemy., (pod red.) A. Barylski, Gdańsk, POLITECHNIKA GDAŃSKA, 2011, 277-288.

Habrat W., Porzycki J., Wdowik R.: Programowanie szlifierek CNC - metody, możliwości, kierunki rozwoju. [w:] Obróbka Ścierna, Współczesne problemy., (pod red.) A. Barylski,  Gdańsk, POLITECHNIKA GDAŃSKA, 2011, 265-276.

Wdowik R.: Optymalizacja kodu NC jako jedna z metod poprawy efektywności wytwarzania na maszynach CNC.ITER, PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, z.9, t.48, 2011, 18-21.

Habrat W., Wdowik R.: Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, z.2, t.16, 2012, 52-57.

Porzycki J., Wdowik R.: Wytyczne do opracowania systemu CAM dla szlifowania.
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2, t.85, 2012, CD.

Porzycki J., Wdowik R., Krupa A., Habrat W.: Zastosowanie centrum obróbkowego ULTRASONIC 20 LINEAR do badań procesów szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. [w:] Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej., (pod red.) Piotr Cichosz, Wrocław, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, 2012, 321-328.

Porzycki J., Wdowik R., Krupa K., Habrat W.: Zastosowanie centrum obróbkowego ULTRASONIC 20 LINEAR do badań procesów szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.8-9, t.85, 2012, CD.

Porzycki J., Wdowik R.: Możliwości 5-cio osiowego centrum ULTRASONIC 20 linear  w zakresie badań hybrydowych procesów obróbkowych. MARCOSTA CENTRUM HANDLU I REMONTU OBRABIAREK, Świat Obrabiarek, z.10-12, t.7, 2012, 16-22.

Krok M., Porzycki J., Wdowik R.: Parametryczne programowanie szlifowania wyrobów ceramicznych o złożonej geometrii.  OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, z.4, t.84, 2012, 15-24.

Porzycki J., Habrat W., Wdowik R.: Możliwości zastosowania szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym w przemyśle lotniczym. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, luty 2013 r., CD37, 1-9.

Porzycki J., Wdowik R., Krok M.: Zastosowanie wybranych narzędzi CAx w badaniach procesu szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, luty 2013 r., CD38, 1-11.

Porzycki J., Wdowik R., Krok M.: The grinding wheels for ultrasonic assisted grinding with tool vibration. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ MECHANIKA., z.85 (2/2013), 171-178.

Wdowik R., Porzycki J., Świder J., Nazarko P.: Mikroskopowa ocena parametrów osiowego ruchu oscylacyjnego ściernicy. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, nr 8/9, CD XXXVI NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ, 2013, 417-423.

Wdowik R., Porzycki J., Nazarko P.: Pomiary LDV amplitudy promieniowych drgań towarzyszących obróbce ze wspomaganiem ultradźwiękowym. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, nr 8/9, CD XXXVI NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ, 2013, 424-435.

Nazarko P., Wdowik R., Porzycki J.: Metodyka pomiarów ultradźwiękowych oscylacji narzędzi obróbkowych urządzeniem LDV. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA,WARSZAWA, rok 17 (2013), nr 10, 96-101.

Wdowik R., Porzycki J.: Wybrane zagadnienia pomiaru ultradźwiękowych oscylacji ściernic czujnikami wiroprądowymi. Innovative Manufacturing Technology Innowacyjne Technologie Wytwarzania (edited by Magdalena Szutkowska), INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, 2013, 355-366.

Wdowik R., Nazarko P., Porzycki J.: Pomiary LDV amplitudy osiowych oscylacji narzędzi stosowanych w procesach obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA,WARSZAWA, rok 17 (2013), nr 12, 71-75.

Wdowik R., Nazarko P., Porzycki J.: Problematyka wyboru częstotliwości operacyjnej drgań na obrabiarce CNC do realizacji procesów obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, nr 2/2014, CD.

Magdziak M., Wdowik R.: Coordinate Measurements of Geometrically Complex Ceramic Parts. Applied Mechanics and Materials,  Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 627 (2014), pp 172-176, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.627.172.

Wdowik R., Magdziak M., Porzycki J.: Measurements of Surface Roughness in Ultrasonic Assisted Grinding of Ceramic Materials. Applied Mechanics and Materials,  Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 627 (2014), pp 191-196, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.627.191.

Habrat W., Wdowik R., Porzycki J., Świder J.: Określenie granicznych wartości porowatości pozornej ceramiki korundowej i cyrkonowej w stanie białym dla potrzeb obróbki ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,  MECHANIK, nr 8-9/2014, CD.

Wdowik R., Nazarko P., Porzycki J.: Application of LDV device and eddy current sensor system for ultrasonic vibrations measurements. [in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume: Mechatronics - Ideas for Industrial Application], Springer International Publishing, Vol. 317, 2015, 407-415, doi:10.1007/978-3-319-10990-9_38.

Wdowik R.: Analiza szlifowania ceramiki korundowej i cyrkonowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Praca doktorska, Rzeszów, 2015 r.

Post-doc:

Magdziak M., Wdowik R.: Contact and non-contact measurements of grinding pins. MATEC Web of Conferences, 35, 02004 (2015), https://10.1051/matecconf/20153502004

Wdowik R.: Application of focus-variation technique in measurements of ultrasonic vibrations of grinding pins. MATEC Web of Conferences, 35, 02006 (2015), https://10.1051/matecconf/20153502006

Wdowik R., Porzycki J., Magdziak M.: Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczeniu, Mechanik, 10, 2016, 1332-1333, https://http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.10.348

Wdowik R., Ratnayake Ch.: A Robust Design Based Methodology for Investigation of Optimal Parameters' Combination in Ultrasonic Assisted Face Grinding, Proceedings of IEEE IEEM 2016, 706-711, https://10.1109/IEEM.2016.7797967

Wdowik R., Porzycki J., Magdziak M.:Measurements of surface texture parameters after ultrasonic assisted and conventional grinding of ZrO2 based ceramic material characterized by different states of sintering. Procedia CIRP, 62, 2017, 293-298, https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.06.049

Magdziak M., Wdowik R.: Comparison of selected methods of probe radius correction based on measurements of ceramic workpieces. Procedia CIRP, 62, 2017, 391-395, https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.06.022

Valiño G., Wdowik R. Misiura J., Zapico P.: Non-contact Measurement of Grinding Pins by Means of a 2D Laser Micrometer. Procedia Manufacturing, 13, 2017, 534-541, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.080

Wdowik R.: Measurements of surface texture parameters after ultrasonic assisted and conventional grinding of carbide and ceramic samples in selected machining conditions. Procedia CIRP, 78, 2018, 329-334, https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.09.046

Wdowik R., Magdziak M., Ratnayake R.M.C., Borsellino Ch.:Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective. Procedia CIRP, 78, 2018, 43-48, https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.09.054

Świrad S., Wdowik R.: Determining the effect of ball burnishing parameters on surface roughness using the Taguchi method, Procedia Manufacturing, 34, 287-292, 2019, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.06.152

Wdowik R., Świrad S.: Application of focus-variation technique in the analysis of ceramic chips. Materials Science Forum, 957, 187-194, 2019, https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.957.187.

Żółkoś M., Wdowik R., R.M.C. Ratnayake, Habrat W., Świder J.: Surface quality analysis after face grinding of ceramic shafts characterized by various states of sintering. In: Gapiński B., Szostak M., Ivanov V. (eds) Advances in Manufacturing II. MANUFACTURING 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp 329-341, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-16943-5_29 .

Wdowik R., Ratnayake R.M.C: Open Access Digital Tool's Application Potential in Technological Process Planning: SMMEs Perspective.  in IFIP Advances in Information and Communication Technology (AICT), Advances in Production Management Systems. Towards Smart Production Management Systems, Springer, 312-319, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-29996-5_36 .

Ratnayake R.M.C., Keprate A., Wdowik R.: Architecture for Digital Spare-Parts Library: Use of Additive Layer Manufacturing in the Petroleum Industry. in IFIP Advances in Information and Communication Technology (AICT) Advances in Production Management Systems. Towards Smart Production Management Systems, Springer, 537-545, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-30000-5_66 .

Wdowik R., Ratnayake R.M.C.: Collaborative Technological Process Planning with 5G Mobile Networks and Digital Tools: Manufacturing Environments Perspective.  2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Macao, Macao, 2019, pp. 349-353, https://doi.org/10.1109/IEEM44572.2019.8978721.

Wdowik R., Ratnayake R.M.C., Magdziak M., Bełzo A.: Technological process planning focused on complex manufacturing processes of the digital era. Procedia Manufacturing, Volume 51, 2020, 1076-1081, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.151 .

Wdowik R., Ratnayake R.M.C., Zółkoś M., Magdziak M., Valiño G., Álvarez B. J., Misiura J.: Digitization Methods of Grinding Pins for Technological Process Planning. Procedia Manufacturing, Volume 51, 2020, Pages 1054-1061, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.148 . 

Skoczylas L., Bełzo A., Wdowik R.: Application of CAD software in modelling of grinding wheel used in shaping of worm thread outline. Technologia i Automatyzacja Montażu, 3, 2020, 53-57, https://doi.org/10.15199/160.2020.3.7 .

Skoczylas L., Bełzo A., Wdowik R.: Influence of the linear interpolation segment on the accuracy of tool’s outline characterized by variable curvature. Adv. Sci. Technol. Res. J. 2022; 16(1), 316–324, https://doi.org/10.12913/22998624/144645 .

Wdowik R., et al.: Didactic guide for utilization of digital manufacturing tools for product development and manufacturing (ProDeM) in higher education. Publishing House of Rzeszów University of Technology, 2022, ISBN: 978-83-7934-594-6; e-ISBN 978-83-7934-595-3, https://oficyna.prz.edu.pl/otwarty-dostep/wykaz-publikacji-wedlug-roku-udostepnienia/2022/didactic-guide-for-teatchers ,

Wdowik R., Litwin P., Bełzo A., Borowiec A., Magdziak M., Ciecińska B., Markopoulos A., Azarhoushang B., Hojati F.: Selected case studies regarding research-based education in the area of machine and civil assemblies. Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2023, 44-53, https://doi.org/10.7862/tiam.2023.1.6

Wdowik R., Magdziak M., Dzierwa A., Ciecińska B., Podulka P., Litwin J., Bełzo A., Borowiec A., Nazarko P., Wiater A., Markopoulos A., Hojati F., Azarhoushang B., Pushchak I., Romanini M.: Research - based technology education – the EDURES partnership experience. Assembly Techniques and Technologies (Technologia i Automatyzacja Montażu), 4/2023, 45-56, https://doi.org/10.7862/tiam.2023.3.6 .

Future perspective and selected ideas how to shape research-based classes in
higher education institutions (under review).

Udział w konferencjach naukowych (prelekcja)

Przed obroną doktoratu/Before PhD defense:

XXXIV Konferencja Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Gdańsk, 2011 r.

X Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, Siewierz, 2011 r.

XXXV Konferencja Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Lądek Zdrój, 19-21 września 2012 r.

XI Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, Kraków, 16-18 października 2012 r.
 
Wydarzenie targowe „CAx Innovation” w Poznaniu, 4-7 czerwca 2013 r.
 
International Scientific Conference "PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN MECHANICAL ENGINEERING" PRO-TECH-MA 2013, 26th June - 28th June 2013, Bezmiechowa, Poland.
 
XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski,18-20 września 2013 r.
 
The International Conference on Innovative Manufacturing Technology IMT 2013  organised in the frame of the international project FP7-REGPOT-2012-2-13-1 SINTERCER ,,Development of a sintering centre and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials”, 18th – 20th November 2013, Krakow, Poland. – Videoconference in English.

The International Conference "Mechatronics: Ideas for Industrial Applications", Łódź, 12-14 maja 2014 r.

2014 the 3rd International Conference on Advances in Mechanics Engineering (ICAME), Hong Kong, 28-29 July, 2014.

XXXVII Konferencja Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Kołobrzeg, 23-25 września 2014 r.

Post-doc:

2015 4th International Conference on Mechanics and Control Engineering, Lisbon, presentation of 1 paper, November 23-25, 2015.

10th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, Naples (Ischia), presentation of 1 paper, 20 - 22 July, 2015.

CIRPe 2018 6th CIRP Global Web Conference, Videoconference, presentation of 2 papers, 23 - 25 October 2018.

9th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies, Bucharest, presentation of 1 paper, 1 - 2 November 2018.

30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2021), on-line, presentation of 2 papers on September, the 8th, Conference period: 7-10.09.2021.

10th International Conference on Assembly Techniques and Technologies (ATT 2021), Berezka, Poland, 26-29.10.2021.

EUROPEAN CONFERENCE on “Future Skills for Europe’s Aerospace and Defence Industry”, 21-22.10.2021, Reszow, Poland, aerospace-defence.w.prz.edu.pl.

Opracowane postery

Wdowik R., Ostrowski R. - Technologia wykonania ślimaka wspomagana komputerowo. Wyspa Plakatowa Stowarzyszenia ProCAx. Targi Wirtotechnologia 2010, 17-19 listopada 2010, Sosnowiec.

Porzycki J., Wdowik R. - Wytyczne do opracowania systemu CAM dla szlifowania. Wyspa Plakatowa Stowarzyszenia ProCAx. IV Międzynarodowe Targi Wirtotechnologia 2011, 6-9 pażdziernika 2011, Sosnowiec.

Porzycki J., Habrat W., Wdowik R. - Możliwości zastosowania szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym w przemyśle lotniczym.  Wyspa plakatowa Stowarzyszenia ProCAx, Salon technologi CAx, Targi Eurotool, 16-18 pażdziernika 2012, Kraków.

Porzycki J., Wdowik R., Krok M. - Zastosowanie narzędzi CAx w badaniach procesu szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Wyspa plakatowa Stowarzyszenia ProCAx, Salon technologi CAx, Targi Eurotool, 16-18 pażdziernika 2012, Kraków.

Wdowik R., Porzycki J., Nazarko P. - Problematyka wyboru częstotliwości operacyjnej drgań na obrabiarce CNC do realizacji procesów obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Wyspa plakatowa Stowarzyszenia ProCAx, Targi ITM - Innowacje, Technologie, Maszyny, 4-7 czerwca 2013, Poznań. 

Wdowik R., Habrat W., Batsch A., Krok M. - Metoda określania wymiarów korekcyjnych narzędzi na tokarce CNC. Wyspa plakatowa Stowarzyszenia ProCAx, Targi ITM - Innowacje, Technologie, Maszyny, 4-7 czerwca 2013, Poznań. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję