Podstrona: Prowadzone zajęcia dydaktyczne/Teaching activities / Wizytówka pracownika PRz

Prowadzone zajęcia dydaktyczne/Teaching activities

Zajęcia ze studentami i prezentacje/Classes with students and presentations

Prace dyplomowe studentów/Students' theses

Prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), których jestem promotorem dostępne są w portalu/Bechelor and master theses under my supervision are listed on webpage http://apd.prz.edu.pl

Nazwy głównych przedmiotów wymienionych niżej, names of main subjects listed below:

Programowanie maszyn sterowanych CNC, Programming of CNC machine tools

Maszyny sterowane NC (Obrabiarki sterowane NC), CNC machines (CNC machine tools)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC, Technology of CNC machining

Niezawodność systemów (Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn), Reliability of systems (Machines exploitation and reliability basics)

Systemy CAM, CAM systems

Komputerowe wspomaganie technologii, Computer aided technology

Seminarium dyplomowe, Diploma seminar

Rok akademicki/Academic year 2023/2024

Semestr letni

Komputerowe wspomaganie technologii (laboratorium, studia stacjonarne)

Systemy CAD/CAM (laboratorium, studia stacjonarne)

Projekt inżynierski (projekt, studia niestacjonarne - mechanika i budowa maszyn)

Projekt inżynierski (projekt, studia niestacjonarne - zarządzanie i inżynieria produkcji)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne - mechanika i budowa maszyn)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne - zarządzanie i inżynieria produkcji)

Semestr zimowy

Hochschule Furtwangen University - wykład w ramach Erasmus+

Projekt inżynierski (projekt, studia stacjonarne - mechanika i budowa maszyn)

Projekt inżynierski (projekt, studia stacjonarne - zarządzanie i inżynieria produkcji)

Rok akademicki/Academic year 2022/2023

Semestr letni

Komputerowe wspomaganie technologii (laboratorium, studia stacjonarne)

Projekt inżynierski (projekt, studia niestacjonarne - mechanika i budowa maszyn)

Systemy CAM (laboratorium, studia stacjonarne)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne - mechanika i budowa maszyn)

Zintegorowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne - zarządzanie i inżynieria produkcji)

Semestr zimowy

Projekt inżynierski (projekt, studia stacjonarne - zarządzanie i inżyniweria produkcji)

Rok akademicki/Academic year 2021/2022

Semestr letni

Komputerowe wspomaganie technologii (laboratorium, studia stacjonarne)

Seminarium dyplomowe (projekt, studia niestacjonarne - zarządzanie i inżynieria produkcji)

Systemy CAM (laboratorium, studia stacjonarne)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne 2. stopnia - mechanika i budowa maszyn)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne 2. stopnia - zarządzanie i inżynieria produkcji)

Semestr zimowy

Complex technological processes and CNC machine tools (Erasmus+, Kaunas University of Technology)

Rok akademicki/Academic year 2020/2021

Semestr letni

Komputerowe wspomaganie technologii (laboratorium, studia stacjonarne)

Systemy CAM (laboratorium, studia stacjonarne)

Seminarium dyplomowe (projekt, studia niestacjonarne)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne 2. stopnia - mechanika i budowa maszyn)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne 2. stopnia - zarządzanie i inżynieria produkcji)

Rok akademicki/Academic year 2019/2020

Semestr letni/Summer semester

Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn (wykład, studia stacjonarne)

Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn (zajęcia projektowe, studia stacjonarne)

Podstawy eksploatacji i niezawodności (wykład, studia stacjonarne)

Podstawy eksploatacji i niezawodności (zajęcia projektowe, studia stacjonarne)

Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn (wykład, studia niestacjonarne)

Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn (zajęcia projektowe, studia niestacjonarne)

Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne 2. stopnia - mechanika i budowa maszyn)

Zaintegrowane systemy wytwarzania (wykład, studia niestacjonarne 2. stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji)

Semestr zimowy/Winter semester

Niezawodność systemów (wykład, studia stacjonarne)

Niezawodność systemów (ćwiczenia, studia stacjonarne)

Podstawy eksploatacji i niezawodności (wykład, studia niestacjonarne)

Podstawy eksploatacji i niezawodności (laboratorium, studia niestacjonarne)

----- The Department of Manufacturing Processes and Production Engineering -----

Rok akademicki/Academic year 2018/2019

Semestr letni/Summer semester

Vilnius Gedyminas Technical University, Erasmus plus lecturer, September 2019

Rok akademicki/Academic year 2018/2019

Semestr zimowy/Winter semester

Obrabiarki sterowane numerycznie (wykład, studia stacjonarne)

Obrabiarki sterowane NC (wykład, studia stacjonarne)

Seminarium dyplomowe (projekt, studia stacjonarne)

Maszyny sterowane NC (wykład, studia niestacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (wykład, studia niestacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (laboratorium, studia niestacjonarne)

Rok akademicki/Academic year 2017/2018

Semestr letni/Summer semester

University of Gävle, Topic of lectures: Exploitation of modern CNC machine tools, March 2018

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (wykład)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (laboratorium)

Maszyny sterowane NC (wykład)

Seminarium dyplomowe (projekt)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (wykład, Stalowa Wola)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (laboratorium. Stalowa Wola)

Maszyny sterowane NC (wykład, Stalowa Wola)

Semestr zimowy/Winter semester

Georgian Technical University - lectures, September 2017

Obrabiarki sterowane numerycznie (wykład)

Obrabiarki sterowane NC (wykład)

Seminarium dyplomowe (projekt)

Maszyny technologiczne CNC (wykład)

Obrabiarki sterowane NC (wykład)

Maszyny sterowane NC (wykład)

Technologia produkcji (wykład)

Technologia produkcji (laboratorium)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (wykład)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (laboratorium)

Rok akademicki 2016/2017/Academic year 2016/2017

Semestr letni/Summer semester

University of Messina, Topic of lectures: Selected issuees of CNC machine tools, May 2017

Maszyny sterowane NC (wykład)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (laboratorium)

Maszyny sterowane NC (wykład, Stalowa Wola)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (wykład, Stalowa Wola)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (laboratorium, Stalowa Wola)

Seminarium dyplomowe (studia inżynierskie)

Semestr zimowy/Winter semester

Maszyny sterowane NC (wykład)

Maszyny technologiczne CNC (wykład)

Obrabiarki sterowane NC (wykład w Stalowej Woli na studiach stacjonarnych)

Obrabiarki sterowane NC (wykład w Stalowej Woli na studiach niestacjonarnych)

Obrabiarki sterowane NC (wykład)

Obrabiarki sterowane numerycznie (wykład)

Obrabiarki sterowane NC (laboratorium na studiach niestacjonarnych)

Podstawy programowania maszyn CNC (laboartorium na studiach niestacjonarnych)

Programowanie maszyn CNC 2 (laboratorium na studiach stacjonarnych)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (laboratorium na studiach niestacjonarnych)

Technologia produkcji (laboratorium na studiach niestacjonarnych)

Seminarium dyplomowe (projekt na studiach stacjonarnych)

Rok akademicki 2015/2016

Semestr letni/Summer semester

University of Oviedo, Topics of lectures: 1. Parametric programming of CNC machine tools, 2. Ultrasonic assisted grinding as a hybrid machining process (April 2016)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia stacjonarne)

Seminarium dyplomowe (studia stacjonarne)

Semestr zimowy/Winter semester

Programowanie maszyn sterowanych CNC 2 (studia stacjonarne)

Podstawy programowania maszyn CNC (studia niestacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia niestacjonarne)

Seminarium dyplomowe (studia stacjonarne, inżynierskie)

University of Stavanger - CNC basics and programming (September 2015)

Rok akademicki 2014/2015

Semestr letni

Programowanie maszyn sterowanych CNC (studia stacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia stacjonarne)

------------------- Praca doktorska/Doctoral dissertation---------------------------

Semestr zimowy

Programowanie maszyn sterowanych CNC (studia stacjonarne)

Rok akademicki 2013/2014

Semestr letni

Maszyny sterowane NC (studia stacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia stacjonarne)

Semestr zimowy

Obrabiarki sterowane CNC (studia stacjonarne)

Maszyny sterowane NC (studia niestacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia niestacjonarne)

Maszyny technologiczne CNC (studia niestacjonarne)

Obrabiarki sterowane numerycznie (studia stacjonarne)

Rok akademicki 2012/2013 

Semestr letni

Maszyny sterowane NC (studia stacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia stacjonarne)

Semestr zimowy

Obrabiarki sterowane CNC (studia stacjonarne)

Maszyny sterowane NC (studia niestacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia niestacjonarne)

Maszyny technologiczne CNC (studia niestacjonarne)

Podstawy programowania maszyn CNC (studia niestacjonarne)

Technologia produkcji (studia niestacjonarne)

Rok akademicki 2011/2012

Semestr letni

Maszyny sterowane NC (studia stacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia stacjonarne)

Semestr zimowy

Obrabiarki sterowane NC (studia stacjonarne)

Maszyny sterowane NC (studia niestacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia niestacjonarne)

Maszyny technologiczne CNC (studia niestacjonarne)

Podstawy programowania maszyn CNC (studia niestacjonarne)

Technologia produkcji (studia niestacjonarne)

Rok akademicki 2010/2011

Semestr letni

Systemy CAM (studia stacjonarne)

Maszyny sterowane NC (studia stacjonarne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC (studia stacjonarne)

Obrabiarki sterowane numerycznie (studia stacjonarne)

Systemy CAM (studia stacjonarne, Stalowa Wola)

Semestr zimowy

Obrabiarki sterowane NC (studia stacjonarne)

Programowanie maszyn CNC (studia stacjonarne)

Obrabiarki sterowane NC (studia stacjonarne, Stalowa Wola)

Programowanie obrabiarek CNC (studia stacjonarne)

Techniki CAE Programowanie maszyn technologicznych (studia niestacjonarne)

Rok akademicki 2009/2010

Semestr letni

Programowanie maszyn sterowanych CNC - ćwiczenia (studia dzienne)

Programowanie maszyn sterowanych CNC - laboratorium (studia dzienne)

Programowanie maszyn NC - laboratorium (studia dzienne)

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC - laboratorium (studia dzienne)

Systemy komputerowe CAD/CAM - laboratorium (studia niestacjonarne)

Semestr zimowy

Podstawy technologii maszyn NC - ćwiczenia (studia stacjonarne)

Programowanie maszyn sterowanych CNC- laboratorium (studia stacjonarne)

Automatyczne programowanie obrabiarek NC - laboratorium (studia niestacjonarne)

Programowanie obrabiarek CNC - laboratorium (studia niestacjonarne)

Techniki CAE Programowanie maszyn technologicznych- laboratorium (studia niestacjonarne)

Update: September 2018

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję